August 21, 2015

Tüm Haritalar (1,673 kB)

Havzanın Sayısal Arazi Haritası HARITA_1 (1,673 kB)

Havzanın İdari Yapısı HARITA_2 (626 kB)

Akarsu Düzeni Sınıflandırması (HARITA_3 (3,150 kB)

Arazi Kullanımı ve Alt Havza Sınırları Haritası HARITA_4 (506 kB)

Barajlar & Hidrolik Yapılar HARITA_5 (637 kB)

Havzadaki Hava Durumu Parametrelerinin Haritası HARITA_6 (247 kB)

Akarsu Akım İzleme Geçmişi HARITA_7 (631 kB)

Yüzeysel Su Kalitesi İzlenmesi HARITA_8 (557 kB)

Yeraltı Suyu Kalitesi İzlenmesi HARITA_9 (512 kB)

Havzanın Şematik Diyagramı (Sayfa 1 / 3) HARITA_10_1 (257 kB)

Havzanın Şematik Diyagramı (Sayfa 2 / 3)HARITA_10_2 (259 kB)

Havzanın Şematik Diyagramı (Sayfa 3 / 3)HARITA_10_3 (251 kB)

Etkilerin & Baskıların Haritası (Tarım - Nitratlar) HARITA_11 (1,390 kB)

Etkilerin & Baskıların Haritası (Endüstri )HARITA_12 (578 kB)

Etkilerin & Baskıların Haritası (Kentsel Yerleşimler) HARITA_13 (428 kB)

Akım Modellemesi & İklim Değişikliğinin Etkileri (Sayfa 1 / 4) HARITA_14_1 (428 kB)

Akım Modellemesi & İklim Değişikliğinin Etkileri (Sayfa 2 / 4) HARITA_14_2 (284 kB)

Akım Modellemesi & İklim Değişikliğinin Etkileri (Sayfa 3 / 4)HARITA_14_3 (373 kB)

Akım Modellemesi & İklim Değişikliğinin Etkileri (Sayfa 4 / 4) HARITA_14_4 (250 kB)

Yapay & Ağır Biçimde Değiştirilmiş Su Kütleleri HARITA_15 (501 kB)

Yüzeysel Su Kalitesi Senaryoları – BOİ5 (Sayfa 1 / 2)HARITA_16_1 (466 kB)

Yüzeysel Su Kalitesi Senaryoları – BOİ5 (Sayfa 2/ 2)HARITA_16_2 (473 kB)

Yüzeysel Su Kalitesi Senaryoları - TAKM (Sayfa 1 / 2)HARITA_17_1 (466 kB)

Yüzeysel Su Kalitesi Senaryoları - TAKM (Sayfa 2 / 2)HARITA_17_2 (471 kB)

Yüzeysel Su Kalitesi Senaryoları - Nitratlar(Sayfa 1 / 2HARITA_18_1 (432 kB)

Yüzeysel Su Kalitesi Senaryoları - Nitratlar(Sayfa 2 / 2HARITA_18_2 (433 kB)

Yüzeysel Su Kalitesi Senaryoları - Fosfatlar (Sayfa 1 / 2)HARITA_19_1 (434 kB)

Yüzeysel Su Kalitesi Senaryoları - Fosfatlar (Sayfa 2 / 2)HARITA_19_2 (434 kB)

Önerilen Su Kalitesi İzleme Planı (Sayfa 1 / 2 – Yüzeysel Sular) HARITA_20_1 (527 kB)

Önerilen Su Kalitesi İzleme Planı (Sayfa 2 / 2 – Yüzeysel Sular)HARITA_20_2 (463kB)

YESILIRMAK HAVZASI Harita 21: Yeşilırmak Entegre Su Kaynakları Yönetimi (ESKY) Planı: Sonuçlar & Önerilen Öncelikli Eylemler (292 kB)