August 21, 2015

Bir türkü... Hattuşa’da yakılmış, dağlarının yankısıyla dünyanın dört bir yanına tarihi haykıran bir türkü... Asırlardır “Hem okumuş, hem de yazmış” bir toprak, Tunç Çağı’nın sarısıyla etrafını aydınlatan... Uygarlıklar beşiği Anadolu’nun en eski uygarlıklarına tanıklık etmiş ve bu tanıklığı doğal yapısı içinde gözler önüne seren bir Açık Hava Müzesi’dir Çorum.

Dünyanın ilk köklü medeniyeti olarak bilinen ve Anadolu’nun da ilk merkezi devletini kuran Hititlerin yurdu burasıdır ve bu şehir onların başkenti Hattuşa’dır (Boğazköy). MÖ 1650–1200 yılları arası hüküm süren Hititler’in diğer önemli şehirleri Alacahöyük ve Şapinuva (Ortaköy) da Çorum sınırları içerisindedir. Çorum bu konumuyla dünyanın da gözbebeğidir. Öyle ki UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmış ülkemizdeki 9 değerden biri olmuştur.

İşte bu önemli değerimiz Çorum, Türkiye’nin Orta Karadeniz Bölgesinde bulunur. Bununla beraber sınırlarının büyük bir bölümü Kuzey İç Anadolu’da yer alan bir geçit şehridir. İki bölge arasında tarihi, kültürel, ticari ve iklimsel bir köprü kurar. İlk yerleşimin geçmişi MÖ 6.000’li yıllara kadar dayanır. Çorum toprakları üzerinde sırasıyla Hattiler, Asurlular, Hititler, Frigler, Medler, Persler, Galatlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar hâkimiyet sürmüşlerdir.