August 21, 2015

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (YHGP); ülkesel ölçekte alınmış kararlara ve uluslararası kurallara uyan biçimde hazırlanmış ve alt ölçekte yapılacak planlar arasında, plan hiyerarşisine uygun bağların kurulmasını sağlamayı amaçlayan bir bölge planıdır. YHGP, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR83 adını alan Düzey2 İstatistiki Bölge Birimi (İBB) için hazırlanmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ekolojik dengeyi bozmadan, en uygun arazi kullanım planlamasının yapılması, kaynakların sürdürülebilir bir biçimde yönetilmesi, TR83’ün diğer bölgelerle olan sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarının azaltılmasını ve mevcut verimlilik düzeyini geliştirerek bölgenin refah düzeyinin ve ülke ekonomisine olan katkısının artırılmasını amaçlamaktadır.

YEŞİLIRMAK HAVZASI GELİŞİM PROJESİ

ENTEGRE SU YÖNETİM PLANI

ONUNCU KALKINMA PLANI (8,170 kB)

BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (8,767 kB)

DOKAP EYLEM PLANI (2,272 kB)

KÜRESEL STRATEJİLER (1,272 kB)

DİĞER ULUSAL STRATEJİLER