August 21, 2015

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Mart Ayı Encümen Toplantısı

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Mart Ayı Encümen toplantısı 19.03.2019 tarihinde saat 15.00’da Birlik Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman VAROL’ un Başkanlığında, Tokat Valisi Dr. Ozan BALCI, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Mustafa ÇİTTIR, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Yücel GÜMÜŞ, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim KAYA, Çorum İl Genel Meclis Üyesi Yusuf KAYA, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Salih YILDIRIM, Tokat İl Genel Meclis Üyesi L. Daim NAMLI, Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ve Birlik personelleri katılımlarıyla Amasya ilinde gerçekleştirildi.

Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Dr. Osman VAROL yaptığı açılış konuşmasında şunları dile getirdi:

“Değerli YHKB Encümen ve Meclis Üyeleri, Yeşilırmak Havzasında bulunan yerleşim birimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına yönelik bu amaçla ilgili kamu ve özel kurum kuruluşları ile işbirliği ve projeler yapan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini geliştirerek bölgemizin kalkınmasının gelişmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) 2019 yılı Mart ayı Encümen toplantısını gerçekleştirmek ve Kurumumuzun gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanmış bulunuyoruz.

Birliğimizin çalışmalarında katkı sağlayan, 2014-2019 yılları boyunca tüm Encümen ve Meclis üyelerimize ve Birliğimiz tarafından kuruluşundan bugüne kadar başarıyla yürütülen tüm çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Birliğimiz kalkınma projeleri ve hizmetlerinin aynı hızla ve daha büyük başarılarla devam edeceğine inanıyorum. Encümen toplantımızın bölgemiz için hayırlı olmasını ve başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum.’’ Açılış konuşmasının ardından toplantıda Şubat ayı aylık cetvelleri tetkik edildi. Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Birliğin yürüttüğü;

Birliğin öz kaynaklarından veya Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından finanse edilen veya edilecek olan; 2018 yılı uygulanma kararı alınan proje konuları kapsamında;

TR 83 Bölgesi’nde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) çevre sorunu haline gelen tarımsal ve hayvansal atıkların işlenmesi konusunda ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu bir tarımsal üretim modeli sunulması, küçük ve orta ölçekli tarım ve hayvan üreticileri için düşük girdili üretim sisteminin mümkün kılarak organik tarıma geçişe destek verilmesi, hayvansal ve bitkisel atıkların değerlendirilmesi, bölgede kimyasal gübre kullanım oranının azaltılması, toprağın canlılığını korunması, besin değeri yüksek gübre elde edilmesi ve kırsal kesimin ek gelir elde etmesi amacıyla planlanan “Bitki ve Hayvan Atıklarından Kompost ve Vermikompost Üretilmesi” projesi kapsamında çiftçilere ve İlk ve Ortaokul öğrencilerine çevresel duyarlılık ve çevresel farkındalık aşılama faaliyetlerini yürütecek pilot okullara ve okullardaki belirlenen 44 öğretmene yönelik eğitimlerin ardından 4 ilin İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği pilot okullardaki görevli öğretmenlere okullarında yetiştirmek üzere verilen solucan üniteleri, 4 ilde eğitimlere katılan 450 kişiye İl Tarım Orman Müdürlüğü, KOSGEB İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Üniversitelerin uzmanlardan oluşturulan komisyon tarafından yapılan mülakatların sonucunda seçilen çiftçi ve küçük ve orta ölçekli tarım ve hayvan üreticileri olan 40 katılımcıya dağıtılacak olan hibe destekleri ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen ‘’Hibe Organik Gübre Üretim Ünitesi Desteği Töreni’’nin Amasya ve Samsun ayağında yapılan çalışmalar,

Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan Sosyal ve Çevre Odaklı Girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması, başarılı işletmelerin kurulmasına katkıda bulunulması gibi konuları kapsayan, 4 ilde uygulanmaya başlayan Sosyal ve Çevre Odaklı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin devam eden çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 20.03.2019