August 21, 2015

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EYLÜL AYI ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARI

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Eylül Ayı Encümen ve Meclis toplantıları 24.09.2019 tarihinde saat 15:00’da Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Dr. Osman VAROL’un Başkanlığında, Çorum Valisi Mustafa ÇİFTÇİ, Tokat Valisi Dr. Ozan BALCI, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa DEMİR, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki ERARSLAN, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Ömer Faruk ALTUNAY, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Osman GÜNAY, Çorum İl Genel Meclis Üyesi İbrahim ÇİFTÇİ, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cihangir Emre ÖZAKÇAYLI, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Anıl Seyfi ARSLAN, Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ve Birlik personelleri katılımlarıyla Samsun ilinde gerçekleştirildi.

Toplantı, Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Dr. Osman VAROL’un açılış konuşmasını yapmasıyla başladı.

Toplantıda aylık cetveller tetkik edildi. Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Birliğin yürüttüğü;
• Yeşilırmak Havzasında gerçekleştirilen kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek çiftçilerin gelir seviyelerinin arttırılması amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı 2019 yılı Proje Teklif Çağrısına sunulan ‘’TR83 Bölgesi Kırsalında Atıl Binaların Onarılarak Soğuk Hava Deposu, Kurutma ve Paketleme Tesisine Dönüştürülmesi Projesi’’,
• “Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma ve Destinasyon Projesi” nin 6 . Faaliyeti Turizm Profesyonellerine Yeşilırmak Havzasının Tanıtılması Etkinliği Kapsamında Bölgemize Gelecek Acentalara Yeşilırmak Havzası’nın Tanıtımına Yönelik Hazırlanan Destinasyon Programı hakkında bilgiler.
• Birliğin öz kaynaklarından veya Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından finanse edilen veya edilecek olan; 2019 yılı uygulanma kararı alınan proje konuları kapsamında; “Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma ve Destinasyon Projesi” nde yapılması planlanan küçük ölçekli altyapı çalışmaları kapsamında;
- Amasya il merkezinde Yeşilırmak kenarında inşa edilecek yapım işi gerçekleştirecek Turist Bilgilendirme ve Dinlenme Evi’nin yapımı ve evin bulunduğu Yeşilırmak çevresindeki alanın peyzaj çalışmaları,
- Çorum ili Boğazkale ilçesinde Hattuşa Ören Yeri girişinde Yerkapı’da bulunan ahşap kafenin yenilenerek alanın peyzajının düzenlenmesi ve Boğazkale ziyaretçi karşılama merkezi idari binasının ve satış yerlerinin bulunduğu bölüme mescit ve lavaboların eklenmesi, yine Hattuşa Ören Yeri içerisinde bulunan Sfenksli Yerkapı bölümünde bulunan taş lavaboların yenilenmesi, Hattuşa’da Hitit Motifleri ile tasarlanmış Hitit Çeşmeleri çalışmaları
- Samsun ili Vezirköprü ilçesinde Vezirsuyu Tabiat Parkı Geleneksel ve Yöresel Ürünler Kadınlarımızın El Sanatı ve Doğal Ürünler Satış Birimlerinden oluşan bölgedeki ihale çalışmaları,
- Tokat il merkezinde Yeşilırmak kenarında inşa edilecek geleneksel mimarili ve ahşap minyatür evlerden oluşan Sulu Çarşı turizm sokağı ve evlerin bulunduğu alanın peyzaj çalışması, Yeşilırmak kenarında Geleneksel mimarili ve ahşap Yeşilırmak Su Sporları Evinin yapımına ait revize değişiklikler hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda 2020 yılı Birlik Çalışma Programı’nın Birlik Tüzüğünün 14-f maddesi, 2020 yılı Birlik Bütçe Taslağı’nın Görüşülmesinin Birlik Tüzüğünün 14-e maddesi gereğince Birlik Meclisine sunulmasına karar verildi. Encümen toplantısının ardından meclis toplantısına geçildi. Toplantıda 2020 yılı Birlik Çalışma Programı, 2020 yılı Birlik Bütçesi ve 2020 yılı Birlik Üye Katılım Payları görüşüldü.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.