August 21, 2015

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ EKİM AYI ENCÜMEN TOPLANTISI

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Ekim Ayı Encümen toplantısı 31.10.2019 tarihinde saat 15:00’da Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Dr. Osman VAROL’un Başkanlığında, Çorum Valisi Mustafa ÇİFTÇİ, Tokat Valisi Dr. Ozan BALCI, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki ERARSLAN, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Osman GÜNAY, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol DUYUM, Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ve Birlik personelleri katılımlarıyla Tokat ilinde gerçekleştirildi.

Toplantı, Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Dr. Osman VAROL’un açılış konuşmasını yapmasıyla başladı.

Toplantıda aylık cetveller tetkik edildi. Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Birliğin yürüttüğü;
• Yeşilırmak Havzasında gerçekleştirilen kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek çiftçilerin gelir seviyelerinin arttırılması amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı 2019 yılı Proje Teklif Çağrısına sunulan ‘’TR83 Bölgesi Kırsalında Atıl Binaların Onarılarak Soğuk Hava Deposu, Kurutma ve Paketleme Tesisine Dönüştürülmesi Projesi’’,
• “Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma ve Destinasyon Projesi” nin ‘’6. Faaliyeti Turizm Profesyonellerine Yeşilırmak Havzasının Tanıtılması Etkinliği’’ kapsamında Bölgemize gelecek acentalara Yeşilırmak Havzası’nın Tanıtımına yönelik hazırlanan 12-17 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ‘’Yeşilirmak Havzasi Doğa, Kültür, Tarih ve Gastronomi Turizm Destinasyonu’’ programına ait yapılan ihalelerin bilgileri ve bölge destinasyon çalışmaları,
Birliğin öz kaynaklarından veya Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından finanse edilen veya edilecek olan; 2019 yılı uygulanma kararı alınan proje konuları kapsamında;
• “Yeşilırmak Havzası Bölgesel Markalaşma ve Destinasyon Projesi” nde yapılması planlanan küçük ölçekli altyapı çalışmaları kapsamında Samsun ili Vezirköprü ilçesinde Vezirsuyu Tabiat Parkı Geleneksel ve Yöresel Ürünler Kadınlarımızın El Sanatı ve Doğal Ürünler Satış Birimleri Yapım İşine ait ihale çalışmaları,
• TR 83 Bölgesi’nde (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) çevre sorunu haline gelen tarımsal ve hayvansal atıkların işlenmesi konusunda ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu bir tarımsal üretim modeli sunulması, küçük ve orta ölçekli tarım ve hayvan üreticileri için düşük girdili üretim sisteminin mümkün kılarak organik tarıma geçişe destek verilmesi, hayvansal ve bitkisel atıkların değerlendirilmesi, bölgede kimyasal gübre kullanım oranının azaltılması, toprağın canlılığını korunması, besin değeri yüksek gübre elde edilmesi ve kırsal kesimin ek gelir elde etmesi amacıyla planlanan “Bitki ve Hayvan Atıklarından Kompost ve Vermikompost Üretilmesi” projesi kapsamında TR 83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) illerinde gerçekleştirilen izleme ziyaretleri hakkında bilgiler verildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.