August 21, 2015

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat İllerini kapsayan TR83 Bölgesinde, insanın etkileşim içinde bulunduğu çevreyi tahrip etmeden, kültürel bütünlüğü ve ekolojik dengeler korunarak sürdürülebilir turizmin desteklenmesi, bölgede yaşayan halkın ve gelen turistlerin sosyal ve estetik gereksinimlerini doyuracak şekilde turizm sektörünün geliştirilmesi. Tarih boyunca önemli bir ticaret ve kültür merkezi olma özelliğini günümüze kadar muhafaza eden Yeşilırmak Havzası nın, turizm değerlerini tanıtarak turizm gezisi rotalarını tespit etmek, seyahat acentelerine bölgeyi tanıtmak, profesyonel tur rehberlerinin bölgeyi yeterince tanımasını sağlamak, Doğu Karadeniz turizm destinasyonundan ayrılarak Yeşilırmak Havzasını bağımsız ve kendine özgü Orta Karadeniz turizm destinasyonu olarak tanıtmak, bölgeye düzenlenen ve yerli ile yabancı turistlere yönelik seyahat turlarının Doğu Karadeniz turlarının bir parçası olmasının önüne geçmek Amaçlarıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımları Mali Destek Programında Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği tarafından yürütülen YEŞİLIRMAK HAVZASI BÖLGESEL MARKALAŞMA VE DESTİNASYON PROJESİ ‘nin ‘’6. Faaliyeti olan Turizm Profesyonellerine Yeşilırmak Havzasının Tanıtılması Etkinliği’’ kapsamında Bölgemize gelen acentalara Yeşilırmak Havzası’nın Tanıtımına yönelik hazırlanan ‘’Yeşilırmak Havzası Doğa, Kültür, Tarih ve Gastronomi Turizm Destinasyonu’’ programının Birebir Sektör görüşmeleri TR83 İlleri ile sektöre hizmet veren yerel aktörlerin de katılımı ile gerçekleştirildi.

Orta Karadeniz’i bağımsız ve kendine özgü, YEŞİLIRMAK HAVZASI TURİZM DESTİNASYONU olarak tanıtılması için adım atıldı. Türkiye’nin (İstanbul, İzmir, Ankara vb.) farklı illerinden Bölgemizi Yerli turizm ve seyahat acentalarının yetkililerine Orta Karadeniz Tur Programı olarak satış programlarında yer alması Yeşilırmak Havzasının (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) İllerinin turizm potansiyelinin bilinirliğinin sağlanması için havzanın potansiyelini yerinde deneyimleyerek oluşturulan turizm değerlerinin, turizm profesyonellerine tanıtılması, sektöre hizmet veren yerel aktörlerinde katılımı ile profesyonel rehberler eşliğinde 12-17.11.2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yereldeki kamu ve özel sektör aktörlerinin iş birliği neticesinde bölgeye gelen Turizm operatörleri yerelde konaklama, yerel üretici ve hizmet sağlayıcıları ile buluşturulması sağlandı. Bölge Samsun ilinden başlayarak Çorum, Tokat, Amasya İllerinin kültürel mirası, arkeolojik ve doğal sit alanları, tarihi eserleri, tanıtılarak tarihi ve kültürel dokusu hissettirildi, yöresel ürünlerinden, yemek kültürüne ve el sanatlarına kadar pek çok konuda tanıtımı yapıldı. Ortak çalışmalar için Turizm sektöründe hizmet veren yerel aktörlerle gerekli temaslar sağlandı, istişarelerde bulunuldu.