August 21, 2015

YEŞİLIRMAK HAVZASI KALKINMA BİRLİĞİ 2020 YILI OCAK AYI ENCÜMEN VE MECLİS TOPLANTILARI

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Ocak Ayı Encümen ve Meclis toplantıları 16.01.2019 tarihinde saat 15.00’da Birlik Başkanı Amasya Valisi Dr. Osman VAROL’ un Başkanlığında, Çorum Valisi Mustafa ÇİFTÇİ, Amasya İl Genel Meclis Üyesi Ömer Faruk ALTUNAY, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Osman GÜNAY, Çorum İl Genel Meclis Üyesi İbrahim ÇİFTÇİ, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cihangir Emre ÖZAKÇAYLI, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol DUYUM, Tokat İl Genel Meclisi Üyesi Mesut ER, Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN ve Birlik personelleri katılımlarıyla Çorum ilinde gerçekleştirildi.

Toplantı, Amasya Valisi Birlik Başkanı Sayın Dr. Osman VAROL’un açılış konuşmasını yapmasıyla başladı.

Toplantıda 2020 yılı Birlik Encümen Üyeleri seçimi gerçekleştirildi. 2019 yılına ait Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği çalışmaları hakkında Birlik Müdürü Yasemin ÇOBAN Meclis Üyelerine ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda Birliğin yürüttüğü; Birliğin öz kaynaklarından veya Ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından finanse edilen veya edilecek olan; 2019 yılı uygulanma kararı alınan proje konuları kapsamında;
• Yeşilırmak Havzası’nda gerçekleştirilen kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilerek çiftçilerin gelir seviyelerinin arttırılması amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı 2019 yılı Proje Teklif Çağrısına sunulan ‘’TR83 Bölgesi Kırsalında Atıl Binaların Onarılarak Soğuk Hava Deposu, Kurutma ve Paketleme Tesisine Dönüştürülmesi Projesi’’ nin sözleşmesinin imzalanıp projeye ait yürütülen çalışmalar,
• Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımları Mali Destek Programında Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği tarafından yürütülen YEŞİLIRMAK HAVZASI BÖLGESEL MARKALAŞMA VE DESTİNASYON PROJESİ ‘nin ‘’6. Faaliyeti olan Turizm Profesyonellerine Yeşilırmak Havzasının Tanıtılması Etkinliği’’ kapsamında Bölgemize gelen acentalara Yeşilırmak Havzası’nın Tanıtımına yönelik hazırlanan ‘’Yeşilırmak Havzası Doğa, Kültür, Tarih ve Gastronomi Turizm Destinasyonu’’ programı ve TR83 İlleri ile sektöre hizmet veren yerel aktörlerin de katılımı ile gerçekleşen birebir sektör görüşmeleri,
• Katılımları YHKB’nin finans desteği ile katkı sağlanan TR83 İllerinin 05-07 Aralık 2019 tarihleri arasında Fuar İzmir Uluslararası Fuar Merkezi’nde turizm sektörü ilgililerinin katılımları ile gerçekleştirilen Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığıyla 13’üncüsü düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı’nda Yeşilırmak Havzası’nın tanıtımına yönelik gerçekleştirilen temaslar hakkında bilgiler verildi.

Meclis toplantısından sonra YHKB Encümen toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda aylık cetveller tetkik edildi.

Toplantının ardından emekliye ayrılan YHKB personeli Hüseyin Koca’ya Vali Varol tarafından hizmetleri anısına plaket verdi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.